کانکتور پیچی

 کانکتور پیچی:

نحوه استفاده از کانکتور پیچی چگونه است؟

برای نصب کانکتور پیچی و متصل کردن دو یا چند رشته سیم با استفاده ازکانکتور پیچی کافی است تا دو سر سیم را لخت کرده و به روش اتصال سر به سر سیم ها را به دور همدیگر بپیچانید و درون کانکتور پیچی قرار داده و آن را محکم کنید تا اتصال برقرار شود.

 

57 - Copy (2)

 

 

 

 

 

 

 

کانکتور  پیچی با بدنه شیار دار دارای یک عایق استوانه ای شکل با شیار هایی بر روی بدنه می باشد. شیار های موجود بر روی سطح عایق موجب افزایش اصطکاک بین دست و عایق و در نتیجه سهولت پیچاندن کانکتورمی گردد که به طبع آن، اتصالی محکم و مطمئن بین سیم ها با یکدیگر، و همچنین بین سیم ها و قسمت هادی کانکتور پیچی برقرار می گردد. عایق کانکتور  پیچی  از اتصال ناخواسته سیم ها در تابلو برق جلوگیری می کند و اتصالی مطمئن و امنی را فراهم می سازد.

کانکتور پیچی به طور معمول نیازی به ابزار پرس ندارد و با توجه به شیارهای موجود روی محیط این کانکتورها امکان اتصال سیم ها به یکدیگربه کمک دست را به سادگی فراهم می سازد. یکی دیگر از مزایای استفاده از کانکتور پیچی آن است که نیازی به از قبل تاباندن سیم های مورد اتصال نیست.  این نوع کانکتور برای سیم های لخت استفاده می شودکه نیاز به نوار چسب برق نیست وعایقی برای سیم های لخت می باشدو چندین بار استفاده می شود.

 

سایز کانکتور پیچی:

  •   کانکتورپیچی   SP1                 خاکستری
  •   کانکتور پیچی   SP2                 آبی
  •   کانکتورپیچی    SP3                 نارنجی
  •   کانکتور پیچی   SP4                زرد
  •   کانکتور پیچی   SP6                قرمز

 

کانکتور پیچی /برق و صنعتطاها پدیده

 

کانکتور پیچی / برق و صنعت طاها پدیده

 

کانکتور پیچی/برق و صنعت طاها پدیده