چراغ سیگنال

انواع چراغ سیگنال:

چراغ سیگنال ﻳﺎ ﻻﻣﭗ علامت دهنده در ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌتی و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر می رود. اﻳﻦ چراغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد و می تواند روشن بودن، خاموش بودن و یا عیب دستگاه و … را نشان دهد. چراغ مورد استفاده در مدار فرمان، یک چراغ کم قدرت (۲/۱ تا ۵ وات) است که با ولتاژهای مختلف از ۲۴ تا ۲۲۰ ولت کار می کند. هر چراغ سیگنال دارای پایه (سرپیچ) ویژه خود است و معمولاً در سه رنگ استاندارد قرمز، سبز و نارنجی ساخته می شود.

رنگ چراغ سیگنال

قرمز: حاکی از عملکرد غیر عادی سیستم است.

زرد: به معنی احتیاط است.

سبز: موقعیت نرمال را نشان می دهد.

سفید: نمایشگر لامپ سیگنال است که سیستم دارای ولتاژ نرمال است. ماشین در حالت کار است. و یا برنامه کار به صورت نرمال است.

آبی: برای کاربردهای خاص به کار می رود. این رنگ را می توان جهت هر نوع عملکردی که در یکی از حالات بالا نمی گنجد به کار برد.

شکل ظاهری چراغ سیگنال
چراغ سیگنال در اشکال مربع، مستطیل و دایره تولید میشوند. در چراغ سیگنال اندازه گیری چراغ سیگنال به شکل مربع و مستطیل جهت سهولت در خواندن اعداد استفاده میشود.

کاربرد چراغ سیگنال
چراغ سیگنال در مدارات قدرت  به کار میرود و در مدارات فرمان برای اطلاع از خاموش و یا روشن بودن تجهیزات و اعلام هشدار استفاده میشود. چراغ سیگنال قطعه ای ساده و پر کاربرد در سیستم های اخباری است که شامل تابلو برق، تابلوهای شبکه توزیع و یا جهت نصب بر روی ماشین آلات صنعتی به کار میرود.

  • نمایش وجود یا عدم وجود برق در تابلو برق
  • روشن و خاموش بودن کلید
  • وارد مدار شدن خازن به مدار
  • نمایش تریپ
  • نمایش خطا