وایر شو

 نام محصول:  وایر شو   

SOLDERLESS TERMINALS CONNECTORS

سیم های افشان به دلیل داشتن رشته های مسی فراوان عمدتاٌ در حین نصب پراکنده شده و خطر برق گرفگی را به دنبال دارد ، به همین دلیل از سرسیم یا وایرشو استفاده می شود تا علاوه بر زیبایی کار ، امنیت را نیز فراهم آورد .

جهت اتصال سریع یک سرسیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می شود.

وایرشو های تکی روکش دار دارای ورودی یک سیم می باشد. یک سیم وارد وایرشو تکی شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین سیم و وایرشو برقرار گردد. عایق وایرشو های تکی به صورت قیفی شکل طراحی شده تا سیم به سهولت در آن قرار گیرد.

دلیل  استفاده از وایرشو   :

  • اتصال مطمئن تر سیم به ترمینال

  • ایمنی بالاتر عایق کاری سیم

  • عدم نیاز به استفاده از چسب برق

  • سرعت کار بالاتر

انواع وایرشو :

  • تکی بدون روکش

  • تکی روکش دار

  • دوبل روکش دار

446

 

مشخصات وایرشو /وایرشودوبلبرق و صنعت طاها پدیده

سرسیم وایر شو تک و دوبل /برق و صنعت طاها پدیده

 

 

 

8

 

 

images (5)