وایر شو دوبل

نام محصول: وایر شو دوبل:

 SOLDERLESS TERMINALS CONNECTORS

سیم های افشان به دلیل داشتن رشته های مسی فراوان عمدتاٌ در حین نصب پراکنده شده و خطر برق گرفگی را به دنبال دارد ، به همین دلیل از سرسیم یا وایرشو استفاده می شود تا علاوه بر زیبایی کار ، امنیت را نیز فراهم آورد .

جهت اتصال سریع یک سرسیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می شود.

وایرشو های دوبل روکش دار دارای ورودی دو سیم به صورت همزمان می باشد. دو سیم وارد وایرشو دوبل شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین دو سیم و وایرشو و همچنین ما بین دو سیم برقرار گردد. عایق وایرشو های دوبل به صورت قیفی شکل طراحی شده تا سیم به سهولت در آن قرار گیرد.

دلیل  استفاده از وایرشو   :

  • اتصال مطمئن تر سیم به ترمینال

  • ایمنی بالاتر عایق کاری سیم

  • عدم نیاز به استفاده از چسب برق

  • سرعت کار بالاتر

انواع وایرشو :

  • تک بدون روکش

  • تک روکش دار

  • دوبل روکش دار

 

52 images9ZSQAKYO

مشخصات وایرشو /وایرشودوبل

 

وایرشو تک /وایرشو دوبل

 

سرسیم وایر شو تک و دوبل /برق و صنعت طاها پدیده