لولا تابلویی

 لولا تابلو برق چیست؟

 

قفل ها و  لولا ها یکی از اجزای کلیدی در تابلو برق‌های صنعتی و خانگی می‌باشد  این قفل و لولا هادراری انواع مختلفی (لولا تحت ،لولا ریتال ،لولا سه تیکه و….)می باشند که درانواع مختلبف تابلو برق ها  مورد استفاده قرار می گیرند.
 لولاها کمک می‌کنند تا درب تابلو برق به آسانی باز و بسته شود. کیفیت لولا بر روی عمر تابلو برق تاثیر می‌گذارد و کمک می‌کند تا تابلو دیرتر خراب شود. از سویی دیگر، یک لولای خوب موجب می‌شود تا در زمان خطر بتوان درب تابلو برق را بسادگی باز کرد و جریان برق را کنترل یا قطع کرد.
قفل در تابلو برق‌ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. قفل کردن درب تابلو برق باعث می‌شود تا از دست‌کاری یا سرقت تجهیزات برقی توسط افراد غیرمسئول جلوگیری شود.
قفل و لولا دو یراق مهم و به نسبت ارزان قیمت هستند که می‌توانند بر روی عملکرد یک تابلو برق تاثیر بگذارند. بنابراین باید در خرید آن‌ها دقت کرد و یراقی را برای تابلو تهیه کرد که علاوه بر قیمت مناسب دارای کیفیت و عملکرد قابل قبولی هم باشد.

انواع لولابه شرح ذیل می باشد:

  • لولا تخت              (کرم،مشکی)
  • لولا تخت پیچدار     (کرم،مشکی)
  • لولا ریتال              (دوپین)
  • لولا ریتال             (تک پین)
  • لولا سه تیکه

لولا تخت،برق و صنعت طاها پدیده

 

 

سایز    40mm  *40mm (رنگ کرم)

سایز    50mm  *50mm

سایز    60mm  *60mm

 

 

 

 

لولا تخت ،برق و صنعت طاها پدیده

 

 

سایز    40mm  *40mm (رنگ مشکی)

سایز    50mm  *50mm

سایز    60mm  *60mm

 

 

 

لولا تخت (پیچدار)،برق و صنعت طاها پدیده

 

 

لولا تخت مشکی (پیچدار،برق وصنعت طاها پدیده

 

لولا ریتال (دوپین)،برق و صنعت طاهاپدیده

 

لولا ریتال(تک پین)،برق و صنعت طاها پدیده

 

لولا سه تیکه،برق و صنعت طاها پدیده

 

لولا تابلویی