سرسیم دوشاخSV

نام محصول:

سرسیم دوشاخ گرد  SV

سرسیم دوشاخ روکشدار

سرسیم های دو شاخ روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ استفاده می شود. جهت نصب سرسیم دو شاخ، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری، و پیچ محکم می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

 مشخصات فنی:

  • جنس هادی: مس با خلوص ۹۹/۹۵%
  • آبکاری  قلع
  • جنس روکش
  • PVC

مشخصات فنی سرسیم دوشاخ SV

 

مشخصات سرسیم دوشاخSV2/5

 

مشخصات سرسیم دوشاخ sv1/5

 

سرسیم دوشاخ /برق و صنعت طاها پدیده